valige teema vasakult menüüst
 
Reeglid
MinuElu.ee saidi kasutamine on tasuta ja toimib "nagu on" põhimõttel. Registreerimisel nõustub iga kasutaja saidi reeglitega. MinuElu.ee omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel. Juhul, kui MinuElu.ee omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik. MinuElu.ee omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

MinuElu.ee kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid ning pilte, kusjuures piltide autoriõigused peavad kuuluma antud kasutajale. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata. Oma isikuandmete avaldamise eest vastutab kasutaja ise. MinuElu.ee omanikud garanteerivad, et ei avalda kasutajate andmeid ning pilte väljaspool MinuElu.ee keskkonda ilma andmete omaniku nõusolekuta.

Keelatud on MinuElu.ee kasutajate postkastide ning piltide kommentaaride kaudu ahelkirju saata, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine. Keelatud on usupropaganda, rassistlikku propaganda ja muude ebaeetiliste või seadusega vastuolus olevate materjalide avaldamine. MinuElu.ee teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.